Usługi

Firma oferuje kompleksową budowę i montaż szerokiego zakresu instalacji elektrycznych. Wykonujemy prace w dziedzinie m. in.:

Odnawialne źródła energii:

istalacje Fotowoltaiczne dla :

 • Gospodarstw domowych
 • Gospodarstw rolnych

 • Firm

Elektroenergetyki:

 • Linie kablowe i napowietrzne nn oraz SN

 • Stacje transformatorowe

 • Prefabrykacja urządzeń rozdzielczych

 • Instalacje przemysłowe z aparaturą do 4000A

 • Instalacje elektryczne w budynkach i halach przemysłowych

 • Systemy zasilania gwarantowanego i rezerwowego

 • Układy automatyki i zabezpieczeń

 • Oświetlenie uliczne

Instalacji słaboprądowych:

 • Systemy CCTV – Telewizja dozorowa

 • Systemy SAP – System alarmu pożarowego

 • Systemy SSWiN – System sygnalizacji włamania i napadu

 • Systemy KD i RCP – System Kontroli Dostępu oraz Rejestracji Czasu Pracy

 • Systemy Sieci Strukturalnych – Systemy sieci komputerowych i telefonicznych

 • Systemy BMS – System integracji i nadzoru instalacji i urządzeń obiektu

Ponadto zajmujemy się:

 • Eksploatacją urządzeń energetycznych

 • Badaniem linii kablowych i napowietrznych nn i SN

 • Usługami w zakresie badań ochrony przeciwporażeniowej

 • detekcją gazów (Amioniak,wodór, butan, CO2, itp.)

 

Powierzone nam prace realizujemy fachowo, rzetelnie oraz co najważniejsze terminowo. Każdą inwestycję i każdego klienta traktujemy indywidualnie, przez co nasze instalacje spełniają założenia techniczne oraz ekonomicznie zapisują się w budżecie budowy.